Tobias Törnqvist

Tecknandet är grunden i mitt konstnärskap; jag är fascinerad av att ett streck med en penna kan vara början till ett berg eller grus under ett hus.

Återkommande teman är natur och konstruktion; rum och platser där djur och människor vistas. Teckning, collage och grafik är mina främsta arbetssätt. Jag gick ut Konstfack 2008 och har även varit projektelev inom grafik på Kungliga konsthögskolan.