Kersti Rågfelt Strandberg

”Mest skapar Kersti små hemlighetsfulla rum, öppningar att vandra in i, för stillheten och skönhetens skull, för vila och tröst. En lättsam flykt, en stunds bortvändhet – inåt. Många kan säkert finna tröst i det.” Torgny Åström, Konsttidningen Volym