Camilla Flink

Camilla har en Master of Fine Arts examen i design och har erhållit utmärkelser som Kungl. Konstakademiens ateljéstipendium, Bryggare J. C Jacobsens porträttpris och Ann Margret Lindells grafikstipendium.

Alla äter men förhåller sig på olika sätt till matens ursprung. Varför anses det mer etiskt att äta viss mat och vad ligger bakom våra val och gränsdragningar? Konstprojektet Modern Primitive har gestaltats som grafiska serierutor med bilder från Sverige, Danmark, Kina och Frankrike. Verk har nyligen köpts in av Statens Konstråd och visas nu på Konstnärshuset.